”Mattpiskande madamer äro inte alltid goda att tas med. Häromdagen stodo ett par af dessa våra rottingbeväpnade hjälpredor å en gård vid Vasaplatsen och piskade mattor så eftertryckligt, att alla de stackars baciller, som i dem sökt sin fristad, förfärade flögo till väders. I förbifarten gjorde dock några af dem en påhälsning hos en i tredje våningen af den till gården hörande byggnaden boende handlande, i det de rusade in genom det öppna fönstret och – näsvist nog – retade hans nasus till nysning. Detta konvenerade honom emellertid icke, hvarför han tillropade de på gården stående madamerna att sluta upp med bacillfabrikationen. De låtsade emellertid som om det rägnade och då blef han arg och använde hårda ord mot de piskande. När icke häller detta tog skruf, fattade han tag i ett ämbar vatten och stjälpte öfver damerna med då ilsknande dessa till, så att de hux, flux sprungo bort till en ”advokat”, som genast stämde handlanden till rådhusrätten. Där stod han också i går och kunde ej annat – jo, det var sant, han kunde ju bestrida och detta gjorde han äfven, så att damernas riddare, d.v.s. advokat, begärde och fick 14 dagars uppskof för bevisnings förebringande.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Aschebergsgatan sedd mot söder från fastighet vid Vasaplatsens östra sida.