”Eldsvåda uppstod natten till juldagen i en gårdsbyggnad till huset n:r 16 vid Haga Nygata. Elden började i en lägenhet i första våningen, som beboddes af en arbetskarl Petrus Hammarström, och orsakades genom en kullstött fotogénlampa.

Med stor hastighet spred sig elden upp genom huset, och brandkåren fick sig ett styft två timmars arbete, innan den blef herre öfver det lössläppta elementet.

Efter ett vackert släckningsarbete, lyckades man afvärja den hotande faran för att elden skulle sprida sig vidare inom det med trähus och bebyggda kvarteret.

Hammarström erhöll några brännskador, innan han hann ut ur det brinnande rummet. Hans hustru, som var gammal och sjuk, utbars och affördes till sjukhuset.

Byggnaden blef ganska mycket skadad och fyra familjer måste utrymma sina lägenheter.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Husargatan mot norr från korsningen Haga Nygata, 1901.