”Sedan barnen i folkskolans tredje och högre klasser från staden samtliga skoldistrikt haft sina af ”Sällskapet för friluftslekar” anordnade utflykter till Slottsskogen för att där roa sig med kälk- oh skridskoåkning, har turen nu kommit till småttingarna i folkskolans första och andra klasser. I går förmiddags hade sjätte distriktet sin utflykt, i dag är ordningen hos andra distriktet, och så fortsättes det alla de återstående dagarna i denna vecka samt en dag i början på nästa vecka, till dess barnen från alla stadens folkskolor varit ute.

Till förekommande af trängsel föras nämligen ej mer än ett distrikts barn u i sänder, ja, barnen i stadens största distrikt, det femte, delas t.o.m. på två dagar. Polismästaren har äfven nu tillåtit, att barnen ensamma få lägga beslag på kälkbackarna den tid, utflykterna vara. Mellan k. 10 och 1 får sålunda allmänheten icke åka i Slottsskogens kälklider, för så vidt de barnen åtföljande lärare påyrka detta.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottskogen med Stora Dammen och Vinterpaviljongen med skridskoåkare. År 1901.