För en vecka sedan kunde ni läsa om ”Jättekratern mitt i stan” och planerna på garaget under Kungstorget. I dag fortsätter vi på samma tema, denna gång om finansieringen av det planerade garaget.

”Förberedelserna för trevåningsgaraget under Kungstorget i Göteborg rullar vidare. På fredagen uttalade sig fastighetsnämnden positivt om kommunal borgen på 30 milj kr.

Det kommunala parkeringsbolaget anser nu att hela anläggningen kommer att kosta 40 milj kr. Tidigare har 23 milj kr nämnts. Ca 30 milj kr lånas på 40 år, 7,7 milj kr tas av sk friköpsmedel som fastighetsägare betalat för sin skyldighet att ordna p-platser medan 2,4 milj kr ordnas genom ett speciellt lån.

Bolaget beräknar ett överskott på ca 110.000 kr första året och drygt miljonen under tredje året. Fastighetskontoret har inte funnit anledning att försöka bedöma riktigheten i bolagets uppgifter om vad anläggningen kostar och vad driftsresultatet blir.

Fastighetskontoret rekommenderar att kommunen inte angiver på borgensåtagandet med parkeringsbolaget förrän avtal har träffats om tomträtten för området.

Preliminärt blir avgälden 335.000 kr om året. Bakom fastighetskontorets inställning ligger erfarenheter beträffande tomtfrågan för parkeringshuset Focus vid Liseberg.” (Ur: Arbetet Väst 29 mars 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Kungstorget omkring år 1980 med vallgraven, Saluhalle och Bazar Alliance.