”Terränglöpningarna å skidor började kl. 9,30 med start från Pixbo, dit de täflande medföljt tåget. Banan gick därifrån förbi Delsjöns båthus och till Idrottsplatsen, en distans af ungefär 12 kilometer.

På grund af den starka dimma, som var rådande, då starten skedde, råkade flera af de täflande att gå vilse. Detta var orsaken till att de använda tiderna blefo så olika.

Terrängen var dels slät och dels kuperad. Löpningarna försvårades däraf, att de täflande på flera ställen å sjöarna fingo gå i vatten, hvilket hade till följd, att vattnet frös och bildade klumpar å skidorna. Dessutom var marken på flera ställen bar, hvilket naturligtvis äfven i hög grad hindrade loppet.

Anmärkas bör att den bäste löparen hr P.A. Sköld ännu ej fyllt 18 år.

Funktionärer voro hrr Leop. Englund och O. Lindstrand.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 24 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skidor, ett par, med ornering i karvsnitt och ristning; målade i svart och guld; märkta S P 1897; fotstöden klädda med vitt skinn och försedda med hål för remmar.