”Den 13 maj blir det stormigt på Börsen i Göteborg. Då skall kommunfullmäktige besluta i en rad frågor som rör projektet Kungstorget med en underjordisk parkering för 750 bilar. Efter votering 8-7 bifölls samtliga förslag i kommunstyrelsen på onsdagen.

Socialdemokraterna och vpk är motståndare till projektet. De borgerliga däremot hävdar att denna anläggning är nödvändig för att rädda Göteborgs city inom Vallgraven från förslumning och utarmning. Verksamheten har på senare år alltmer inriktats mot Östra Nordstaden, Kompassen och Arkaden.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär att kommunen föreslås teckna borgen för ett lån på 30 miljoner till Göteborgs stads parkerings AB för längst 30 år. Vidare togs förslaget till ändring av stadsplanen och att Kungstorget upplåts med tomträtt.

Kungstorget har varit en stridsfråga mellan socialdemokraterna och de borgerliga sedan 1972 då fullmäktige beslöt att anläggningen skulle byggas. I strid mot givna vallöften understödde centern projektet, säger den socialdemokratiska gruppen.

Kommunalrådet, Sven Hulterström (s), hänvisade i sitt yrkande på avslag till en särskild skrivelse, där alla argument mot Kungstorget finns med. Projektet får stor negativ inverkan på kommunens ekonomi, på trafiksäkerheten och på miljön, sägs det.

Det blir en överetablering av butiker eftersom fyra butiksbyggnader i en våning skall byggas på torget.

In- och utfarten från garaget via en tunnel vid Södra Vägen under Avenyn och Vallgraven ökar biltrafiken, höjer bullernivån och ökar antalet trafikskador.

Socialdemokraterna angriper också dne ekonomiska kalkylen. Risken är stor att Kungstorget blir ett förlustobjekt, anser de.

Direktör Sven Lindqvist i Göteborg stads parkerings AB säger att starkaste motivet för bygget är att sektorn mellan Västra och Östra hamngatorna inte är tillgängligt för biltrafik. Kungstorgsbygget kommer gjuta nytt liv i torghandel, affärsverksamhet och hela city. I dag finns bara två bilplatser per 1 000 kvm affärsgata mot 35 i östra Nordstaden.

Resultatet har inte låtit vänta på sig. Två varuhus har t.ex. tvingats avskeda 300 anställda, bingohallar har flyttat hit, husen har förfallit.

Direktör Lindqvist tillbakavisar talet om trafikstockningar och byggnadssvårigheter. I själva verket blir det en lättnad i trafiken genom Allén därför att man slipper belastningen från vissa korsningar.

Kostnaden för anläggningen beräknas till 40 miljoner, därav bidrar fastighetsägarna med 10. Garaget blir cirkelrunt och byggs i tre plan. In- och utfart sker genom en c:a 100 m lång tunnel under Vallgraven.

I slutet av september skall bygget sättas i gång för att stå färdigt till sommaren 1978. Socialdemokraterna har hotat att stoppa bygget om de vinner valet. Det har de ingen möjlighet till, svarar motparten.

Margareta Artsman.” (Ur. Svenska Dagbladet 6 maj 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Svenska Dagbladet 6 maj 1976.