”I går var frågan om det underjordiska garaget på Kungstorget i Göteborg uppe i kommunfullmäktige för sista gången. Fast riktigt säkert är förstås inte det. Socialdemokraterna har nämligen sagt ifrån att om de får majoritet vid valet i höst, kommer beslutet om garaget att rivas upp. I går togs dock de definitiva besluten. Men det skedde med en knapp majoritet – 40-39. Centerns Ingrid Magnusson lämnade lokalen medan omröstningen pågick.

Frågan var uppdelad i fyra olika avsnitt. Ett gällde stadsplanen, ett kommunstyrelsens rätt att teckna borgen för ett lån på 30 mkr till parkeringsbolaget, ett bemyndigande för fastighetsnämnden att upplåta fastigheten med tomträtt och det fjärde gällde anslag för kostnader i samband med iordningställande av gator etc i samband med garagebygget.

Kommunisterna och socialdemokraterna reserverade sig mot besluten.

Kommunalrådet Åke Norling (m) inledde de många talens rad med att erinra om att ärendet var gammalt vordet – 10 år ungefär. Norling erinrade om nödvändigheten av ett levande city, ett fungerande city, ett city, som tilltalar människorna och som lockar dem till sig. Förutsättningen för att skapa en dylik stadskärna är att man gör det lätt för folk att ta sig dit.

Norling underströk att under byggtiden kommer man att göra allt för att underlätta torghandeln – den kommer att dras fram mot Kungstorget. Åke Norling kritiserade socialdemokraterna för att de i sina skrivningar sagt att parkeringsanläggningar är dåliga affärer och att anläggningen på gårda ger en förlust på ca 800.000 kr.

Om den uppgiften uppspann sig en lång och teoretisk debatt, som förmodligen var upplysande för dem, som kan ekonomi och bokföring, men totalt likgiltig för de allra flesta andra, som inte är bevandrade i konsten att troll med pengar utan som hade kommit till Börsen för att lyssna på en debatt om Kungstorgsgaraget.

Rune Thorén © tillbakavisade talet om att centern ändrat ståndpunkt i frågan. Vi var ursprungligen motståndare till ett parkeringshus på Kungstorget, men sedan blev det klart att garaget skall ligga under torget, har vi inga invändningar att göra, menade Thorén samtidigt som han framhöll att ett underjordiskt garage kommer att förbättra miljön.

Centerns undergång

Med adress till Thorén citerade kommunalrådet Sven Hulterström (s) Shakespeare och sa att: ”den damen betyder för mycket”. Centerns argument är tillkomna i efterhand. Det är politiska advokatyr att prata om ovan eller under jord. Kan nån tro att en ful tunnel – centerns undergång, kallade Hulterström den – kommer att förbättra miljön. Ingalunda menade Hulterström. Vi klarar inte fler bilar i innerstan, det blir för dyrt och miljön försämras, poängterade Hulterström.

Allan Johansson (vpk) spann på samma trådar som Hulterström. Ett garage under Kungstorget är en stor felinvestering menade han. Det är orimligt att ta ett så viktigt beslut strax före ett val. Det kan betyda att vi river upp Kungstorget i augusti och fyller igen groparna i september, sa Allan Johansson och yrkade bordläggning.

Hulterström kunde inte biträda bordläggningsyrkandet – det är meningslöst, menade han. Det innebär bara att vi får ärendet tillbaka om tre veckor.

– Låt oss bordlägga det då också, hävdade Johansson utan att vinna gehör.

Kommunalrådet Lennart Ström (fp) ansåg att ärendet är väl förberett. Det går inte att se Kungstorgsgaraget som en isolerad företeelse utan som ett led i citys samlade funktioner. En garageanläggning är ett nödvändigt inslag. Om inte åtgärder vidtages tämligen omgående hotas innerstaden av förslumning. Handelns folk är djupt oroat. Vi får passa oss så inte city blir en enda stor bingolokal.

Lennart Ström underströk vidare att miljön blir mycket bättre sedan gatuparkeringen kommer bort.

Byggstart i höst

Arbetena med garaget, som skall bli i tre våningar och rymma 730 bilar, skall påbörjas i september eller oktober. Det framhöll Sven Lindqvist, som är direktör i parkeringsbolaget. Byggtiden är beräknad till 18 månader och kostnaderna i 1978 års penningvärde till ca 40 mkr. Fastighetsägare runt torget har betalat in 11 mkr i s.k. friköpsavgifter, som befriar dem från att ordna egna p-platser.

– Byggstarten kan komma före valet. Nu har vi alla politiska beslut för bygget framhöll Lindqvist.

Sam.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 maj 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 14 maj 1976.