”En sagoafton för barn gifves om onsdag å Samskolans lokal af fröken Anna Zetterberg, måhända för närvarande Sveriges förnämsta deklamatris. Fröken Z. var fö en del år sedan en af k. dramatiska teaterns förnämsta krafter och har sedan tillbrakt flera år i utlandet, där hon blan annat tagit lektioner i deklamation för madame Ristori.

Vi tro, att äfven den vuxna allmänheten skulle sätta stort värde på nöjet att få den berömda mästarinnan i uppläsningskonst.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet: Av Atelier Dahllöf – Swedish Performing Arts Agency: Musikverket image: H9_072, high resolutionDenna fil har tillgängliggjorts på Wikimedia Commons av Musikverket som en del av ett samarbetsprojekt med Wikimedia Sverige., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63357001