”Om vi vinner valet skall det inte bli något Kungstorgsgarage, lovade socialdemokraterna före valet. Socialdemokraterna vann valet och får administrera byggandet av garaget. Något stopp lär det inte bli.

Bygget börjar

Kommunstyrelsen avslog i går socialdemokraternas begäran att stoppa projekteringen av garaget. Det innebär i praktiken att grävskoporna kan ta torget i besittning om bara några veckor. Redan i nästa vecka kan parkeringsbolagets styrelse fatta beslut om entreprenör för bygget.

Oavsett vad man anser om Kungstorgsgaraget – det finns starka skäl för att bygga det – så är den borgerliga ledningens beslut minst sagt diskutabelt från principiell utgångpunkt.

Skulle stoppas

Socialdemokraterna gick till val på att stoppa garaget. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Ström förklarade före valet att om de borgerliga partierna förlorade majoriteten så skulle projektet stoppas.

Socialdemokraterna vann valet. Men valresultatet slår igenom i fullmäktige först efter nyår.

Under den korta perioden mellan valet och dess genomslag i fullmäktige passar då de samverkande partierna på att genomdriva sin linje.

Har de borgerliga partierna uppträtt principiellt förkastligt så har Sven Hulterström knappast visat någon större taktisk begåvning. Kungstorgsgaraget var i huvudsak socialdemokraternas enda konkreta fråga i valet. Nu har partiet i praktiken försuttit möjligheterna att stoppa garaget – när kontraktet en gång är skrivet och bygget påbörjat skulle det bli en alltför dyr affär.

Borde inte Sven Hulterström haft möjligheter att diskutera Kungstorgsgaraget i kombination med t ex operabygget? Genom att byta den ena byggnaden mot den andra hade han kunnat stoppa garaget samtidigt som han sluppit från den för socialdemokraterna trots allt besvärande musikteatern.

Framgång

Hulterström hade då kunnat visa på en framgång i det som blev valets huvudfråga för socialdemokraterna. Samtidigt hade han kunnat bygga operan med hänvisning till den nödvändiga kompromissen.

De båda politiska grupperingarna har hamnat på kollisionskurs från början inför maktövertagandet på Börsen. De borgerliga gräver ner sig i Kungstorgsgaraget och socialdemokraterna bygger sin egen modell för kommunens styrelseformer.

Är det någon av parterna som känner sig nöjd i dag?” (Ur: GT 21 oktober 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GT 21 oktober 1976.