”Enstaka lunchflanörer stannade och kastade sina forskande blickar på de öronbedövande spettsmaskinerna som skruvade sig ned i Basargatan. Ett par polisbilar rullade långsamt förbi. Någon annan uppmärksamhet ägnades inte de första spadtagen på Kungstorget. En mullrande och stormig debatt mynnade ut i total ideologisk tystnad, när de politiska besluten i går började realiseras och Rune Pettersson och Lennart Bothén reste planket som skall ringa in det omdiskuterade garagebygget.

– Vi håller på att etablera oss, förklarade Rune Locking, platschef från Kullenbergs, som är entreprenör för Göteborgs kommunala parkeringsbolag. – Vi samlar ihop folk, skaffar maskiner och sätter upp ett plank runt vår arbetsplats. Sedan får vi börja plocka gatsten. När grävskoporna kommer vet jag inte. Vi skall en av de närmaste dagarna bestämma oss för vem som skall schakta åt oss. Det är ännu oklart.

Myndigheterna i Göteborg bedömde det uppenbarligen inte som uteslutet att förtrupperna från Kullenbergs skulle mötas av demonstrationer – eller utsättas för sabotage. Ett par polisbilar cirklade under hela förmiddagen försiktigt omkring i närheten av Kungstorget, där Basargatan stängts av och trafiken flöt i en ny riktning.

– Vi skärpte kanske bevakningen en liten aning, bekräftade distriktskommissarie Karl-Axel Green. Men det var inte fråga om någonting annat än en förstärkning av vår rutinmässiga tillsyn i innerstaden. Ett par patruller höll – jämsides med andra uppgifter – ett öga på torget. Det var allt. Vi ligger i beredskap. Men vi är mycket, mycket avvaktande. Vi såg eller hörde under tisdagen ingenting som tydde på att personalen från byggfirman skulle bli hindrad i sitt arbete.

17 månader

Opinionen mot Kungstorgsgaraget protesterade inte, när Lennart Bothén och Rune Pettersson satte i gång sina bilmejslar. – Det är möjligt att en demonstration kommer att äga ru, säger Göran Moldén i Göteborgs miljögrupp. Men ur länge det i så fall dröjer kan jag i dag inte yttra mig om. Vi har sjutton månader på oss. Lennart Bothén och Rune Pettersson undviker alla tankar på den kommunalpolitiska bakgrunden till deras uppdrag på Kungstorget. – Det är skönt att ha jobb. Alternativet vore arbetslöshet konstaterar Lennart Bothén. – Vi kan ju inte lägga oss i sakfrågan, säger Göran Alexandersson, en av arbetsledarna vid garagebygget. Politikerna har fattat besluten. För oss återstår att utföra vad vi blivit ålagda att utföra.

Tom rockärm

Gunnar Larsson, från och med årsskiftet socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg, vice ordförande i Parkeringsbolagets styrelse och en av Kungstorgsgaragets hårdaste motståndare, antyde in i det sista att hans rockärm innehöll ett par ess som skulle kunna vända det politiska spelet.

Men i går var den tom.

– Nu kan vi – i varje fall för ögonblicket – inte göra mer. Vi får se vad som händer i januari. Då kommer Gunnar Larssons parti att regera i Göteborg, och då kommer det – har det lovat – att undersöka möjligheterna att avbryta arbetet på Kungstorget.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 november 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 17 november 1976.