”Arbetet å Säröbanan är nu i full gång. Ej mindre än 325 arbetare äro anställda på olika platser utefter linien. Med undantag af de närmast Göteborg liggande två kilometerna arbetas nämligen å hela sträckan. Af arbetsstyrkan äro 150 man sysselsatta med bergssprängning. Vid Brottkärr pågår sålunda ett omfattande arbete, i det att det stora Kofåsberget där håller på att genomsprängas. Brobyggnadsarbetena ha på entreprenad lemnats åt byggmästare A. och Arvid Åhman i Borås.

Arbetarne bo i trakten af Brottkärr, Billdal och andra platser i Askim. I Billdal bo järnvägens entreprenör.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Genomsprängning av berget i hovås för byggandet av Göteborg – särö järnväg.