”– Vårt syfte är inte att protestera. Vårt syfte är att stoppa Kungstorgsgaraget!

Allt arbete med att bygga Kungstorgsgaraget ligger nere i dag. Strax före klockan 7 i morse ockuperades arbetsplatsen av mellan 500 och 600 miljöaktivister. Miljökämparna som stöds av Göteborgs miljögrupp samlades vid 6-tiden i morse. Samlingsplats var bland annat Haga.

Vid halvsju-tiden började man dra sig mot Kungstorget för att ungefär vid Vasaplatsen sätta av i språngmarsch mot arbetsplatsen. Kungstorget var helt ockuperat på några minuter. Torget fullkomligt stormades från alla håll. Polisen hade ingen möjlighet att stoppa invasionen.

Missbruk

Så här förklarar Göteborgs Miljögrupp aktionen: – Garaget på Kungstorget byggs mot majoritetens vilja. I 1976 års val lovade socialdemokrater och vpk att stoppa P-huset och fick väljarnas förtroende. Trots valresultatet utnyttjar den avgående borgerliga majoriteten den korta tid – 6 veckor – som nu återstår av deras maktinnehav att driva igenom sitt P-hus.

– Detta är maktmissbruk, säger man. – Vi har inte bestämt hur länge vi ska ockupera torget. Det får utvecklingen visa. Men vi är beredda att hålla ut åtminstone idag. Syftet är inte bara att protestera. Vi är beredda att stoppa hela arbetet med garaget. – Garaget kommer att kosta skattebetalarna 50 miljoner kronor. Det innebär att varje parkeringsplats kostar över 70.000 kronor!

Koleldar

När ockupationen inleddes i morse tände demonstranterna koleldar för att värma sig och för att kunna koka soppa. Allt är upplagt för en lång ockupation. Demonstranterna är varmt klädda. De har med sig filtar och mat.

Polisen har ännu inte kunnat göra några försök att stoppa ockupationen. Arbetsplatsen räknas som privat område och för att polisen skall kunna göra någonting krävs först en anmälan från Kullenbergs som bygger garaget.

– Däremot avvaktar vi på torget och håller ockupanterna under uppsikt, säger polisen.

Inga bekymmer

Byggnadsarbetarna som skulle börja arbetena vid 7-tiden i dag kunde bara konstatera fakta och stanna kvar i sina arbetsvagnar. – Men vi är inte bekymrade, säger man. Det är ju inte oss dom demonstrerar mot. Vi har inte heller bett att garaget ska byggas. Vi utför bara de arbeten som vi blivit beordrade.

En talesman för ockupanterna säger att det förmodligen kommer ännu fler ockupanter under dagen. – När den här demonstrationen blir allmänt känd räknar vi med stöd från alla som vill stoppa garaget.

Inga namn

Ingen av demonstranternas talesmän vill tala om sina namn. – Vi är ganska många, nöjer de sig med att säga. Våra namn spelar ingen roll. – Men vi ska inte bara demonstrera, säger ockupanterna. Alla som kommer hit ska dessutom bjudas på underhållning. Bland annat sjunger vi, spelar musik och dansar gammeldans!

I flygblad och på plakat kräver ockupanterna att kontrakten för byggandet av garaget annulleras. Man går också fram med slagorden: Sluta svältföda kollektivtrafiken! Affärer där folk bor! Och En bilfri innerstad!

På en av arbetsmaskinerna hade man också satt upp plakatet: Stoppa bullret!” (Ur: GT: 18 november 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GT: 18 november 1976.