”– Vi har vunnit, segern är vår!

Strax efter kl. 20 i går kväll kom beskedet som ockupanterna på Kungstorget och 100 000 göteborgare väntat på. Då kunde man ropa ut att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen enhälligt beslutat att Kungstorgsgaraget ska stoppas till varje pris. Jublet bröt loss på Kungstorget. Ockupanterna och opinionen hade segrat.

De flesta på torget kände nog på sig att ett beslut om att stoppa garaget skulle komma under kvällen. Men ändå var det som en orkan av glädje drog över torget. Folk omfamnade varandra, grät och kysstes. Och när de första regndropparna föll över torget drog en vild glädjedans igång mellan tälten och träskjulen. Efter 12 dagars ockupation hade man lyckats med det som inte politikerna förmått genomföra på sex år.

– Det är fantastiskt. Visst hade vi hoppats på att garaget skull stoppas, men jag kan ändå inte fatta att det är sant. Så sammanfattar en flicka det som fick de flesta antagligen kände när de fick reda på beslutet. Efter att ha blivit hånade av de borgerliga politikerna, skällda för att vara ”gatans parlament” och stormade av polisen kunde man ändå föra ockupationen till seger.

– Det är vi här på torget tillsammans med alla människor som stött oss som segrat i kväll. Inte socialdemokraterna eller några andra politiker, framhåller Björn Strander i ockupanternas samordningsgrupp.

Det var efter nära två timmars diskuterande som den extrainkallade socialdemokratiska fullmäktigegruppen fattade beslutet att garagebygget under alla omständigheter kommer att stoppas när de borgerliga tvingas lämna ifrån sig styret efter nyår.

”Vi tar kostnaderna”

Efteråt sa det socialdemokratiska kommunalrådet Sven Hulterström: – Jag måste erkänna att ockupanterna påskyndat vår behandling av frågan. Men de har gjort det med olagliga metoder. Att stoppa ett arbete är något vi inte kan stå bakom.

Hulterström erkänner inte att socialdemokraterna själva misslyckats att driva frågan om trafiken i city. Men de har inte lyckats stoppa den ökande trafiken trots att de drivit samma linje som ockupanterna sedan 1970.

– Vi är beredda att ta de kostnader som kan komma efter nyår, säger Hulterström. Och vi ska kämpa för att skadeståndskraven blir så låga som möjligt när de kommer.

Efter beslutet i går kväll avböjde den socialdemokratiska fullmäktigegruppen en inbjudan från ockupanterna att komma och redogöra för det nya läget.

– Jag har inte gått dit förut och kommer inte att göra det nu heller, var Sven Hulterströms förklaring. Visserligen tycker jag att ockupanterna gjorde rätt i sak. Men jag måste ta avstånd från deras metoder.

Så ockupanterna fick ensamma fira segern i regnet över Kungstorget. Enhälligt antogs en resolution om att avbryta ockupationen. Men beredskapen finns kvar. I resolutionen sägs det bl a: – Om någon fortfarande tror sig kunna påbörja bygget kommer vi naturligtvis tillbaka, antingen det påbörjas av borgarna eller socialdemokraterna, före eller efter nyår.

Samordningsgruppen för ockupationen ska finnas kvar och namnlistorna som upprättats ska bevaras. Mötet krävde också att scenen som byggts upp ska få stå kvar. Officiellt avslutades i dag ockupationen med en jättefest. Till dess ska torget städas och de två militärtälten plockas ner. – Det känns faktiskt vemodigt att bryta upp. Den samhörighet och känsla för varandra man upplevt här på torget kommer jag alltid att minnas, sa Per 25, en av de många som mer eller mindre bott på torget de tolv dagar ockupationen pågått.

Fortsätter kampen

Men samtidigt som ringdanserna drog fram över torget i natt började ockupanterna att planera för framtiden. – Nu måste vi fortsätta med andra miljöfrågor, säger Björn Rönnlund i samordningsgruppen. De optimistiska känslor vi har efter den här segern gör att vi nu kan fortsätta kampen för en bra miljö på ett helt annat sätt än innan ockupationen.

Hur kommenterar då de borgerliga socialdemokraternas beslut i går? Folkpartisten Lennart Ström, kommunstyrelsens ordförande: – Naturligtvis kommer nu garagebygget att avbrytas. Det vore dumt att försöka fortsätta med arbetet. Men vi är förvånade över att socialdemokraterna ändrat åsikt i de parlamentariska frågorna. – Tidigare har de sagt att de inte tänker motsätta sig redan påbörjade projekt när de tar över styret i kommunen.

Michael Ivarsson, Berit Nilsson.” (Ur: Aftonbladet 30 november 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Aftonbladet 30 november 1976.