I Göteborgs-Posten fanns det i juli 1880 följande information om möjligheten att åka ångslup till Gamlestaden och Utby.

”Hvardagarne från och med den 5 Juli.

Från staden till Gamlestaden kl 6,30, 7,30, 9,30, 11 f.m., 2, 5, 7 e.m.

Till Säfvenäs kl. 7,30, 11 f.m., 2, 5, 7 e.m.

Till Utby kl 7,30, 11 f.m., 2, 5, 7 e.m.

Till staden från Gamlestaden k. 7, 8,40, 10 f.m., 12,20, 4,10, 6,20, 9,20 e.m.

Från Säfvenäs kl. 830, f.m., 12,10, 4, 6,10, 9,10 e.m.

Från Utby kl. 8,20, 12 f.m., 3,50, 6, 9 e.m.

Ångslupen afgår från trappan vid Lilla Bommen och Östra Hamngatan.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 juli 1880)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommen mot norr, vid Lilla Bommens bro över Östra Hamnkanalen. Till vänster Lilla Bommens hamn. I fonden Frihamnen.