”Kokerskan Anna Sofia Gustafsson skulle i lördags ombord å ångaren »Munksjö» göra upp eld i spisen, hvarvid hon för att påskynda antändningen af veden, pågöt fotogénolja.

Elden flammade härvid upp och antände hennes kläder, hvarvid hon blef illa bränd.

Den skadade blef i eftersänd sjuktransportvagn afförd till sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fotogenkanna (?)