”Musik pr velociped utfördes i går afton af en sextett ur Första Göta artilleriregementes musikkår, som farande rundt kring stora dammen i Slottsskogen, blåste klingande marscher till publikens stora förnöjelse. Experimentet kommer att upprepas under de följande aftnarne.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogsdammen 1890.