Som så ofta under sommartiden var nyhetsflödet ganska begränsat och en del händelser som kanske inte annars skulle bli till notiser i tidningarna lyftes fram. De herrelösa hundarna som släpptes fria låter nästan som om det fanns djurrättsaktivister i arbete kring sekelskiftet.

”Ett tiotal herrelösa hundar, som afförts till nattmansbostället, blefvo mellan kl. 11 och 12 i lördags kväll utsläppta af en okänd person, som därvid handlat antingen af rent okynne eller af malplacerad djurvänlighet.

Infångad brefdufva. Vid 7-tiden i lördags afton observerades från ångaren ’Bele’, på resa från Granton till Göteborg, en brafdufva kommande norrifrån, hvilken tycktes vara mycket uttröttad och satte sig på gaffeln å aktermasten. Fartyget befann sig då i lat. N. 56° 58- log, O. 4° 50’.

På lördags morgon infångades dufvan och befanns vara märkt å venstra vingen CM. WL788 samt å en ring rundt högra benet WS. 573. 1899.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lipinzkis hundar på promenad d. 16 April 1914.