”Vid Klippans varf sjösattes i morse det första stålfartyg som byggts där. Varfvet har förut byggt sju nya segelbåtar. Det nya stålfartyget är ett skonertskepp, som beställts för danskt rederi. Fartygets längd öfver allat är 127 fot, största bredd på spant 26 fot och djupgående på last 11 fot 9 tum. Lastdrygheten 430 ton och omkring 170 standard. Fartyget är byggdt efter Lloyds högsta klass 110 A.I.

Det nya fartyget erhöll namnet ’H.C. Grube’.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ingen bild från sjösättningen har påträffats, men dagens notis illustreras med ett skonertskepp, Sjönk 1918 2 grader SO Enskär lastad med järnskrot. Befälhavare Carl August Lind.