”Hinduen Chowrryappahs föredrag i Handelsinstitutet i går hade samlat ett 100-tal personer. Redaktör Otto Elander tolkade talaren, som redogjorde för förhållandena i Indien och framhöll att missnöjet med den engelska regimen var stort. Dryga skatter, dryckenskap etc. voro saker som voro alldeles okända innan engelsmännen kommo till detta rika land, men genom deras utsugningssystem råder nu nöd och elände.

I afton kl. 8 e.m. håller rev. Chowrryappah föredrag i Tabernaklet.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handelsinstitutet 1903.