”Ett hundra år fyller i dag en af Göteborgs äldsta invnare, änkan Brita Jonsson, boende vid Klippgatan n:r 6. Den gamla, som är jämförelsevis kry och rask – hennes synförmåga är dock mycket försvagad – vårdas af en gift dotter som själf redan öfverstigit sextiotalet. Hundraåringen kan ännu med stor liflighet förtälja om forna tiders Majorna.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippgatan 4,6,8 och 10. Fr.v Majornas 1 rote, nr. 53, i mitten nr. 50. Sträckning mot Carnegieska bruken.