”Cirkus Madigan har sedan i går fått ett sensationellt dragningsnummer, ett av vattenkonstnärerna, bröderna Triton, som utföra det mäst häpnadsväckande saker under vattenytan.

Framför och i höjd med musikestraden är en vattenfylld glasbassäng uppställd. Åskådarne sättas i stånd att följa konststyckena på så sätt att bassängens baksida utsättes för skarp belysning. I bassängen tumla ’fiskmänniskorna’, som de kalla sig på programmet, om. Att dyka ned till bassängens botten och därifrån upptaga myntstycken och andra föremål är för dessa en lika enkel uppgift som om de äfven i värkligheten och icke blott på affischen vore pärlfiskare från Stillahafsöarne. Att sitta till bords under vatten och ’draga en spader’, dricka och äga, tycks för dem vara lika stort nöje som för andra dödliga, de där mera hålla sig till ytan. De mäst spännande af deras submarina konststycken är en dykning som varar hela fyra minuter.

Det uppges, att de båda smimakrobaterna inneha världsrekord i dykning, och detta låter inte alldeles otroligt för den som bevittnat deras effektfulla nummer.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 29 oktober 1902.