”Eldfara uppstod i går på middagen i aktiebolaget Bark & Warburgs snickerifabrik vid Majviken, der ett mindre parti asfalttjära råkat antändas. Brandkåren, som allarmerades, kunde dock vända om innan den hunnit fram till stället, enär elden genast blifvit släckt utan att ha förorsakat någon skada.

Vid 4-tiden i går e.m. allarmerades brandkåren från Olskroken. Vid framkomsten befanns emellertid att eldens härd endast var en – köksspis. I ett kök i huset n:r 14 vid Olskroksgatan höll nämligen en qvinna på att smälta ister, och under det hon på en stund aflägsnat sig fattade elden i det feta ämnet, som hastigt blossade upp. Detta förskräckte så ett par granqvinnor, som förmärkte eldskenet, att de allarmerade brandkåren från tvenne olika brandskåp. Den temligen ofarliga elden blef inom några minuter släckt.” (Göteborgs-Posten 9 november 1889)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bark & Warburgs etablissement i Göteborg, 1873.