”I går på morgonen råkade en kanonvagn från Kviberg i kollision med en spårvagn på Gullbergsbro. Hästarne för kanonen blefvo rädda och svängde framför spårvagnen, hvilken ej hann af föraren stannas, innan den ena hästen fått sitt ena bakben under vagnen.

Benet blef dock ej värre skadadt, än att hästen kunde ledas hem. Kanonförställarens tistelstång afbröts, och spårvagnen fick åtskilliga mindre skador. Ingen människa blef skadad.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Mölndalsån vid Gullbergsbron. I bakgrunden Thormählen & Hoppes fabriker samt (med fyra gavelfönster) hus tillhörande stadens 12 rote, nr 19, år 1902.