”Från poliskommissarien i andra polisdistriktet ingafs i går till poliskammaren rapport rörande väfmarknaden å Drottningtorget, hvari uttalades att densamma är obehöflig. I den vidlyftiga rapporten om saken påpekades bland annat, hurusom å sagda väfmarknad, hvilken ursprungligen anordnats till att uppmuntra hemväfnadsindustrien, numera nästan uteslutande torgföras fabriksalster, saluhållna å torget af stadens väfhandlande och dessas till landtbor utklädda biträden.” (Ur: Göteborgs-Posten 6 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Larsmässemarknad på Drottningtorget framför järnvägsstationen år 1900.