”Även nyårshelgen har förflutit lugnt, om också icke alldeles så lugnt som juldagarna. De sistnämnda äro av ålder helgade åt det stilla familjelivet, vartill i går kom ett särdeles ogemytligt väder, som blev en ytterligare anledning för människan att hålla sig inom sina egna fyra väggar. Vid nyårstid är man betydligt mera benägen att kasta sig ut i vimlet, och dessutom kom gårdagen med ett strålande väder som drev folk ut på gatorna och vägarna. Det var den första vackra dagen på länge, och det vimlade av promenerande.

Årsskiftet brukar försiggå med en hel del gny och oväsen, och så även denna gång. När klockan slog tolv på nyårsnatten, sattes åtskilliga ångvisslor i livlig funktion på fartygen i hamnen, en del kyrkklockor började dåna, stoj och sång hördes från öppnade fönster, och glade a nyårshälsningar utväxlades på gatorna. För en kort stund hade Göteborg mist sin vanliga stelhet.

En mängd människor firade nyårsvaka på teatrar eller andra nöjesetablissemang, där kända teaterartister och andra publikfavoriter hjälpte till att förgylla upp stunden, då det ena året gled in i det andra. Nyårsvakor hade anordnats på teatrar, biografer, i Konserthuset, på Cirkus, Realläroverket m.fl. ställen. Överallt var publiken talrik och stämningen var den allra bästa.

Nyårsgudstjänsterna i stadens olika kyrkor ha varit livligt besökta. Särskilt många åhörare samlades till nyårsbönerna på nyårsafton kl. 5. I åtskilliga frikyrkolokaler höllos nyårsvakor, och även i Masthuggskyrkan samt Annedalskyrkan hade anordnats midnattsgudstjänster. Vid nyårsdagens högmässa i Domkyrkan predikade biskop Rodhe. Kollekterna under nyårsdagen voro anslagna till Göteborgs ålderdomshem.

Polisen har haft en lugn helg. Inga oordningar ha förekommit, och fylleristerna ha varit fåtaliga. På lördagskvällen hade man inalles ett 25-tal fyllerister, och blott sex överförfriskade individer tillbringade nyårsnatten i finkorna.

Brandkåren hade ett par utryckningar på lördagen, därav till ångaren –Virginia-, som fått eld i kollasten. Det blev ett tidsödande arbete för brandmännen. I huset Södra Larmgatan 4 hade eld utbrutit i en hiss, men denna brand släcktes omedelbart. På nyårsaftonen fick Olskroksavdelningen rycka ut till fastigheten Ågränd 4, där soteld utbrutit. Ett falsk alarm förekom vid 12-tiden natten till lördag från brandskåpet vid Rosenbergs fabriker. Såsom misstänkta ha tre personer varit i förhör hos polisen, men de neka.

I lördags kväll vid 7-tiden blev en äldre man på Norra Larmgatan påkörd av en åkare. Mannen kastades i gatan och erhöll en del mindre skador, dock av så pass godartad natur, att han ej behövde föras till sjukhuset.

En bilolycka, som anmäldes under helgen, inträffade i fredags i korsningen av Nya Allén och Södra Vägen. En från Mölndal kommande bil skulle svänga till vänster i Allén, men till följd av något mankemang körde chauffören rakt fram och hamnade på gräsmattan. I detsamma kom en bil från Järntorgshållet, och då Mölndalsbilen stannade mitt i vägen för den från Järntorget kommande och avståndet var ringa, kunde en sammanstötning icke undvikas. Därvid skadades Järntorgsbilens strålkastare, medan den andra bilen slapp oskadd undan.

Järnvägstrafiken har varit ungefär normal under helgen, och någon särskilt stark reslust har ej kunnat märkas. Ordinarie nattsnälltåget från Stockholm inkom på söndagsmorgonen närmare två timmar försenat, vilket emellertid berodde på en i Moholm inträffad lokskada.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Märta och Knut Johansson hemma vid julgranen 1934-12-31.