Välkomna till ett nytt år fyllt av berättelser ur Göteborgs historia. Det försenade 400-års jubiléet kommer att äga rum under 2023 och då faller det sig naturligt att det förra försenade jubiléet år 1923 ägnas extra uppmärksamhet. Hela detta år kommer alla berättelser om staden att hämtas från 1923 och givetvis blir det mycket om den stora utställningen som satte sin prägel på staden inte bara under utställningssommaren utan långsiktigt påverkade staden.

Hoppas att du följer med under resan genom året 1923!