”Med tanke på utställningssommaren företages även på Långedrag åtskilliga förbättringar och utvidgningar. Nedanför restaurangen är sålunda en elegant bilchaussée under anläggning, varjämte uppfartsvägarna till terrassen sänkas. Restaurangen kommer att undergå en genomgripande renovering, och bl.a. uppföres i parken en ny personalbostad, varigenom den gamla festvåningen kan avsevärt utvidgas. På Vikingsborg skall inredas lunchrestaurang samt dessutom en teater. Konditoriet på Saltholmen undergår likaledes en utvidgning.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Restauranten Långedrag [tryckt på kortet].