”Arbetena på ombyggnaden av Trädgårdsföreningens restaurant fortskrider alltjämt. Man har nu kommit så långt, att det är möjligt att få en uppfattning om hur det hela kommer att gestalta sig. Arkitekt Carl G. Bergsten, Stockholm, som uppgjort ritningarna till ombyggnaden, befinner sig i dag i Göteborg för att få en överblick av ombyggnadsarbetets fortskridande. Vid ett sammanträffande med en av våra medarbetare företogs en rundvandring på restauranten.

Som redan tidigare meddelats, kommer ingången till trädgården från stora allén att flyttas från den västra sidan av byggnaden till den östra. Här bli en stor gentil inkörsport. Ingången till restauranten blir även från östra sidan. Här kommer man först in i en vestibul, varifrån dörrar leda in till stora salen och matsalsverandan. Från vestibulen leder en trappa upp till ett förrum, varifrån man kommer i dels en mycket stor bankettsal, som upptager andra våningen i byggnadens hela östra sida, dels en till bankettsalen hörande salong jämte en rad smårum.

Musikestraden, vilken som bekant förut var placerad i mitten av stora verandan, som den delade i två delar, har nu flyttats till en särskild byggnad belägen snett emot restauranten mot väster. Matsalsveranden har därigenom blivit betydligt större och får dessutom en fortsättning mot väster genom att den stora entrén ändrats om till en veranda. Från dessa båda verandor leda breda glasdörrar in till stora salen, vars balkonger borttagits och vilken nu presenterar sig som en hög, stilig sal något i smak med minneshallen – n.b. utan några jämförelser i övrigt. Framför båda verandorna blir det terasser, och med två, i det en fem meter bred övre terrass kommer att bilda övergång från den höga verandan till den gamla terrassen.

Källarvåningen upptages av köksavdelningen med förvaringsrum.

Till det yttre kommer restaurantens gamla utseende att delvis bibehållas, naturligtvis med företagande av en del förändringar, som den inre omplaceringen gör nödvändiga. På det hela taget kan man säga, att Trädgårdsföreningen i sin nya gestalt kommer att bli en restaurant fullt värdig utställningsstaden Göteborg. Redan i april väntar man att ombyggnaden skall vara färdig.” (Ur: Göteborgs Dagblad 18 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kongresser, möten: Frimurare på Trädgårdsföreningen 1923.