”Enligt vad Göteborgs Dagblad inhämtat framgår av de hos Medicinalstyrelsen föreliggande epidemirapporterna för fjolåret att inom landet då inträffade icke mindre än 92,571 fall i influensa, därav över hälften eller 47,399 på landsbygden.

Flertalet av dessa fall inrapporterades under årets första månader, då en omfattande influensaepidemi härjade i hela landet. Höjdpunkten nåddes under februari, då 41,637 fall därav 25,402 å landsbygden, anmäldes. Antalet minskades avsevärt under de därpå följande månaderna och under sommaren kunde epidemin anses vara i det närmaste hävd.

Under årets senare hälft utgör antalet inrapporterade influensafall 1,899, därav 741 å landsbygden. Men tyvärr synes influensan åter visa tendens till ökad utbredning. Medan under juli endast anmäldes tillhopa 56 fall, stegras siffran till 282 under oktober och uppnår 741 under december.

Av övriga epidemiska sjukdomar inrapporterades från landets olika delar tillhopa 10,991 fall under årets senare hälft, därav 6,185 å landsbygden – härvid de anmälda fallen i sömnsjukan icke medräknade. Av dessa sjukdomar, kommer scharlakansfebern främst med 6,290 fall. De flesta fallen komma på höstmånaderna, varav november uppvisar den högsta siffran inrapporterade fall med 1,928. Under december inträffade 1,272 fall.” (Ur: Göteborgs Dagblad 19 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Sjuksal på Sahlgrenska sjukhuset, en manlig sal med ca 20 sängar och ett par sköterskor tar hand om några av patienterna, ca 1915.