”Enligt vad vi inhämtat är det nu bestämt, att besiktningen av de i Schweiz beställda omnibussarna för den kommunala billinjen Lundby – Hultmans holme skall äga rum den 29 jan. Dir. Wendt och en automobilsakkunnig kommer då att nedresa för att på tillverkningsplatsen besiktiga omnibussarna.

Givetvis tager det sedan någon tid, innan dessa hinna hitföras. Uteslutet är ju icke heller, att en eller annan detalj kan behöva ändras efter besiktningen. I varje fall hoppas vederbörande emellertid att kunna sätta igång trafiken i början av mars, så vida intet oförutsett kommer emellan.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järnvägsspår som leder från Västgötabanas station och Bergslagernas Jänvägsstation.