”Femtio år fyller i morgon trädgårdsmästaren i Slottsskogsparken E.H. Carlsson.

Född i Brandstorp, Skaraborgs län, hade han efter att ha genomgått Örebro läns trädgårdsskola anställning å Lisefors bruk i Dalsland samt å Jakobsdal. Sedan 22 år har han haft sin verksamhet i vår Slottsskogspark samt har där utövat en synnerligen vacker verksamhet, varvid han framstått som en skicklig fackman på sitt område.

Bland yrkesvänner och sina arbetare är han aktad och avhållen samt har för sina många vinnande egenskaper vunnit talrika vänner.” (Ur: Göteborgs Dagblad 27 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 27 januari 1923.