”Radiostationen på Nya Varvet stod ännu sent i går kväll i förbindelse med ångaren ’Drottningholm’, som då befann sig på ett avstånd av 3,200 sjömil, motsvarande omkring 6,000 kilometer. De nya apparaterna ha därmed visat sig fullt motsvara de förhoppningar, man ställe på dem.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Radiomottagare av typen R1155 utvecklades 1939 av Marconi Wireless Telegraph Co. och användes främst av Royal Air Force under Andra världskriget.