”Vid 12-tiden i natt utbröt eldsvåda i Nordiska Handelsbankens nybygge på Södra Hamngatan. Det inre av denna byggnad består ännu så länge huvudsakligen av träställningar, och det var dessa, som fattade eld. Lågorna slog upp och lyste vida omkring i kvarteren, men branden blev ingalunda av den omfattning, som eldskenet gav anledning att misstänka. Brandkåren alarmerades och kom till städes efter blott ett par minuter. Några slangledningar utlades, och väldiga vattenmassor spolades över det brinnande trävirket. Det dröjde endast en helt kort stund, innan branden var släckt. Elden synes ha uppkommit genom överhettning av ett plåtrör från en plåtugn, vilket rör förorsakade antändning i en träställning i närheten.

En halvtimme efter eldsvådan i Handelsbankens bygge alarmerades brandkåren till en annan nybyggnad, nämligen bakom Stampgatan 8, där eld utbrutit i en brädstapel. Elden släcktes, innan den hunnit anställa nämnvärd skada. Orsaken till branden var en torkapparat, som placerats allt för nära brädstapeln.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Södra Hamngatan, södra sidan mot väster. Blick från Thulehuset Norra Hamngatan 18. Foto från 1959.