”Det arbetas för närvarande med den provisoriska breddningen av Kvarnbron, som beslöts av stadsfullmäktige för en kort tid sedan. Man får redan nu en aning om, om man något närmare studerar arbetet, att det blir en rätt god bit bron tänjes ut åt sidorna.

Det är heller inte tu tal om att detta arbete var av högsta nöden, både ur trafik- och annan synpunkt. Det skall framför allt bli till nytta för utställningen.

Åt resandeströmmarna, som från statsbanan skola vältra in över staden, ger den nya Kvarnbron ett betydligt fördelaktigare intryck av Göteborg. Det blir en infartsled, som med Svenska Amerikalinjens ståtliga etablissemang som huvudmoment, tål att beskådas samtidigt som det blir betydligt lättare framkomligt än förut.” (Ur: Göteborgs Dagblad 22 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 22 mars 1923.