”Vi ha haft en myckenhet med vackert väder på sista tiden, och med kännedom om vederbörande gudoms förrädiska sinnelag kunde man nästan misstänka ett våldsamt omslag, när det blev fråga om att fira två helgdagar i sträck. Men det underliga hände. De människor, som gåvo sig av från staden i lördags med tåg eller båtar eller motorfordon eller per pedes apostolorum för att leka vår ute i naturen, fingo verkligen en njutningsrik dag. Undantag får kanske göras för fotgängaren, ty vägarna hade också tagit intryck av årstiden och visade sin fuktigaste uppsyn, men f.ö. var dagen gudomlig. Man kunde sitta och gassa sig i solen på ett sätt, som oemotståndligt erinrade en om sommaren, fastän sjöarna lågo isbundna än och snödrivor glänste av en bergens nordsidor.

Bebådelsedagen följdes av en palmsöndag, som icke såg solen gå upp. En morgonkollega uppger, att söndagen kom med kyla, men tvärtom var det en frostfri natt, väl den första, och en våt dimma låg lägrad i dalarna. Dagen var, trots frånvaron av sol, som en inkörsport för den verkliga våren. Återstår att se, om den sistnämnda kör på, eller om den stannar utanför ännu en stund.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Disponent G.D. Kennedys ångslup ”Ella” stationerad på Arendal under somrarna. Eventuellt påsken år 1909.