”Vid 12-tiden natten till torsdagen utbröt eldsvåda i fru Eva Björks keramikfabrik i Bosegården, Mölndal. Fabriken var inrymd i en envånings träbyggnad med tre rum, och branden torde ha uppkommit genom överhettning. Brandkåren kom till platsen, och efter mer än en timmes arbete kunde elden anses begränsad. Byggnaden var då så gott som helt och hållet spolierad jämte en hel del av fru Björks värdefulla konsthantverksalster, däribland en hel del keramik, som skulle exponeras på utställningen i sommar. Såväl byggnaden som inventarier voro försäkrade.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Något föremål från Eva Björks keramikfabrik har inte kunnat hittas, därmed illustreras dagens berättelse med en lockskål, porslin. Brun dekor. Blommor i relief. Insekter, vågig bård. Lock med knopp. Hög fot. 2 st. Ett lock saknas. Från Digitalt museum.