”Jubileumshotellet” vid Nya Allén närmar sig nu snabbt sin fullbordan. Ännu återstår visserligen en hel de inredningsarbeten, men man beräknar dock att ha allt i ordning till utställningen, då hotellets portar slås upp för de första gästerna.

Vid en rundtur genom hotellkomplexet kan man konstatera, att vederbörande på ett mycket tillfredsställande sätt tyckas ha löst problemet, att så här i en hast få till stånd ett välordnat hotell, som kan tillfredsställa alla rimliga krav på en institution av denna mera provisoriska karaktär.

Huvudentrén till hotellet är som bekant förlagd åt Allén. Gästerna komma här direkt in i entrékomplexets hall, invid vilken ligga rum för portier m.m., telefonrum, rakstuga (eventuellt även champoneringsrum för damer), ett mindre skrivrum o.s.v. Hallen skall ges en smakfull och bekväm inredning.

Från hallen leda dörrar ut till den s.k. entrégården, en liten kringbyggd plats, som blir trevligt ordnad med planteringar. Här finnes för övrigt redan en del buskar och grönt. På denna gård anordnas friluftsservering av läskedrycker m.m.

Invid entrégården ligger den lilla matsalen, där hotellets gäster kunna få intaga första frukost, lätt lunch o. dyl. Någon mer omfattande restaurangrörelse ingår däremot givetvis icke i hotellets verksamhet.

Hotellets 140 resanderum är förlagda till de båda flygelpartierna.

Då 92 av hotellrummen äro dubbelrum, och man dessutom har möjlighet att i de större rummen sätta in ytterligare en andra, resp. tredje, säng, blir hotellets kapacitet ju mycket betydande. Rummen göra ett synnerligen tilltalande intryck. Särskilt dubbelrummen synas genomgående ha förhållandevis mycket goda utrymmen. Både enkel- och dubbelrummen få tvättställ med rinnande vatten, de elegantare rummen även badrum. Man försäkrar för övrigt, att inredningen blir förstklassig, med goda sängar, korgstolar, skrivbord, rikligt med elektriska lampor o.s.v. Alla gol i rummen fernissas.

För att underlätta för gästerna att finna sig till rätta i det stora komplexet har detta delats i tre sektioner med korridorerna hållna i olika färger, resp. blått, rött och gult. I förbigående sagt räknar hotellet icke mindre än 375 löpmeter korridorer.

Personalen, som kommer att uppgå till 40 à 50 personer, får sina trevliga och bekväma rum i andra våningen i entrébyggnaden. Hotellets föreståndarinna, fru Dagmar Waldner, uttalade också vid ett samtal med en medarbetare i Handelstidningen i dag sin stora tillfredsställelse med den betjäning och de funktionärer, som man lyckats förvärva. Allt lovar att gå utmärkt i lås.

Nämnas bör kanske också i detta sammanhang, att hotellet blir försett med moderna säkerhetsanordningar av olika slag, lokaltelefoner för personalen o. dyl.

Till att börja med blir priset för enkelrum 10 kr. och för dubbelrum 15–18 kr. samt 4 kr. för extrasäng. Skulle det visa sig, att enskilda rumuthyrare pressa upp prisen för högt, har man emellertid alltid den möjligheten att i prisreglerande syfte moderera taxorna.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 april 1923.