”Intresset för årets Göteborgsregatta är ovanligt stort. Från olika länder ha gjorts förfrågningar angående detaljer för deltagande i seglingarna och även anmälningar ha börjat inkomma. Från Holland ha sålunda bl.a. anmälts två internationella 6-metersjakter. Man kan räkna med deltagande från åtminstone sex à sju nationer.

Regattan får ett särskilt intresse därigenom, att det blir första gången ett större antal nationer kommer att uppträda i tävlan efter den nya internationella regeln. Förjakter tillhörande andra klasser finnes dessutom tillfälle att deltaga genom det s.k. N.-målet, vilket nu för första gången användes i Göteborg och som är tillämpligt å alla över ett år gamla båtar, som ej ingå i de vanliga skandinaviska och internationella klasserna.

Efter vad man hittills kan bedöma kommer regattan att omfatta långt över hundratalet jakter, därav många stora representativa fartyg, fastän säkerligen 6-metersklassen kommer att erbjuda det största sportintresset.

En hel mängd hederspris ha blivit skänkta. Inom segelsportskretsar tar man gärna emot inte bara dyrbara hederspriser, utan även sådana till mindre belopp, lämpliga att utdelas som andra och tredje pris i de talrikt besatta klasserna. Intresserade kunna på detta sätt till relativt små kostnader bidraga till att göra regattan så glansfull som möjligt.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: G.K.S.S. kappsegling d. 5 Aug. ut f. Långedrag 1912.