”Telefonverket i Göteborg har i dagarna förflyttat sin interurbanstation från de hittillsvarande lokalerna vid Västra Hamngatan till telegrafverkets hus vid Kaserntorget. Den nya interurbanstationen är belägen i femte våningen och gör ett mycket ljust och glatt intryck. Dess väldiga apparatsal har måtten 45*16 meter och är utrustad med takbelysning.

Denna apparatsal är avsedd att kunna användas till år 1940, alltså i ännu närmare 20 år. Den 31 december 1940 beräknar man att telefonverket skall förfoga över inte mindre än 400 riksledningar (för närvarande 150) och 200 expeditionsplatser (70 nu), som skola kunna betjäna 30,000 abonnenter och de nya lokalerna äro gjorda därefter.

Anläggningen är så lagd, att under brådaste expeditionstid inte mindre än 6,000 expeditioner kunna göras per timma. Lokalerna äro inredda med tanke på att man inom någon tid kan komma att övergå till automatsystem.

En annan intressant modernisering är också att ihågkomma: under den tid på dygnet, då arbetet inte är så ansträngande, koncentreras borden till viss plats inom salen, och t.ex. mellan k. 3–6 på natten kan en enda telefonist ensam klara trafiken.

Telefonverket är att lyckönska till utvidgningen, som blir särskilt välkommen inte minst till utställningen.” (Ur: Göteborgs Dagblad 4 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 4 april 1923 och visar den nya stationen.