”Kioskbolagets kiosk på Drottningtorget har nu flyttats till Olskrokstorget, där den öppnades i går. Även Olskroksborna ha sålunda nu sin kiosk, där de till telegrafverkets eget pris kunna få inlämna telegram samt ha tillgång till telefon och budsändningar. I kiosken mottagas också annonser till stadens samtliga tidningar till tidningarnas eget pris.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild längs Olskroksgatan österut, med juldekorationer. Bilden tagen från Olskrokstorget, med Olskroksgatan nr 1 till höger och nr 2 till vänster.