”Majborna ha länge och med skäl klagat över att deras stadsdel är mer vanlottad på lekplatser än andra. Visserligen finns den lilla tillstymmelsen till lekplats uppe vid Djurgårdskyrkogården, men den ligger avsides och räcker ej till för den livliga frekvensen.

Sedan en tid tillbaka är man sysselsatt med att ge majbarnen en ny och större lekplats. Samtidigt slår man två flugor i en smäll genom att taga bort det för invånarna i trakten nästan förhatliga bergpartiet i kilen mellan Karl Johansgatan och Allmänna vägen, strax bredvid kyrkan. Platsen har länge betraktats med oblida ögon på grund av det rövarliv som fördes där och på sistone ha de talrika protesterna från såväl kommunalföreningarna som enskilda äntligen burit frukt.

Från början var det meningen att bebygga platsen, och byggnadsplan var uppgjord och färdig. Så småningom kom man emellertid underfund med att stället lämpade sig förträffligt till lekplats och att en sådan var nödvändig, när det stora fältet – Karl Johans torg – blir oanvändbart för sitt gamla ändamål. Och nu håller man som sagt på att göra allvar av planerna.

Den nya lekplatsen blir delad i två avdelningar och försedd med grus- och sandhögar till småttingarnas förnöjelse. Här skola de kunna bygga fästningar och andra mästerverk. Däremot få de icke några gungor eller liknande, utan måste nöja sig med vad de själva kunna hitta på. Känner jag majborna rätt, klara de sig säkert alldeles förträffligt utan gungor.

En del av området blir reserverat för äldre folk, som där kunna vila sig på bekväma bänkar. Platsen skall prydas av träd och buskar och får ett mycket tilltalande utseende. Arbetet skall bli färdigt till hösten. Vår bild visar platsen sådan den ser ut just nu.” (Ur: Göteborgs Dagblad 2 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 2 maj 1923.