”Till förhindrande av alltför stark tillströmning och trängsel på Gustaf Adolfs torg omgivande gator under jubileumshögtidligheten den 8 maj komma dessa innan de blivit alltför fullproppade, att avstängas för allmänheten. Det avstängda området kommer att omfatta Södra Hamngatan mellan Hotellplatsen och Västra Hamngatan, Norra Hamngatan mellan Nils Erikssonsgatan och Smedjegatan, Köpmansgatan mellan Nils Erikssonsgatan och Smedjegatan, Östra Hamngatan mellan Drottninggatan och Postgatan, Tyggårdsgatan, Arkadpassagen, Fredsgatan, Korsgatan mellan Drottninggatan och Södra Hamngatan samt Torggatan mellan Gustaf Adolfs torg och Postgatan.

Personer, som äro boende eller hava sin verksamhet vid dessa gatudelar, kunna mot avlämnande av skriftlig uppgift om namn från och med fredagen den 4 dennes i polisverket avhämta kort för tillträde genom dessa yttre avspärrningar omkring Gustaf Adolfs torg.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Högtidlighet på Gustav Adolfs torg.