”Man vill gärna antaga, att det blir glada människor, som i sommar resa mot Göteborg. Av vad som hittills sipprat fram om utställningens alla många små agremanger i nöjesväg, sluter man sig också lika gärna till att glädjen skall underblåsas i mycket hög grad på utställningsfältet.

Direktör Ivar Jacobsson av Hasselbacken, Cecil, Kungstornet och sist men inte minst Göteborgsutställningens huvudrestaurang har åtskilliga överraskningar i beredskap åt göteborgarna, när han börjar sommarsäsongen på jubileumsdagen. Det är i vars och ens mun, att utställningens dansbana, sammanhängande med restaurangen, överträffar alla gamla mått och det skall säkert i hög grad också intressera det yngre släktet, att direktör Jacobsson har för avsikt att där introducera det yppersta av modern dans, »The King of Jazz», som under hela sommaren med sina spira kommer att härska över det danslystna elementet. »The King of Jazz» representeras av mr Howard med sitt populära kapell, efter vars toner dansen skall komma att gå. Men segern bör fullständigas – anser tydligen direktör Jacobsson. Till den ändan kommer dansen att ledas av den parisiske professeur de dance, R. Gouiats, som nu under sex månader förtjust stockholmskorna med sitt eleganta dansmästerskap. På Cecil, där han varit bunden, har han vid tea dansant och vid aftonsoaréerna bjudit upp och lett de unga damerna i dansen, satt dem in i alla de små finesser, som äro att hänföra till en fulländad jazz och dansteknik.

Professor Gouiats vill göra detsamma här i Göteborg. I utställningsrestaurangens danshall skola anordnas både tea dansant på eftermiddagen och dans på kvällen. Vid dessa tillfällen kommer dansprofessorn med biträde av den förtjusande moitiè, miss Norma, att dels giva uppvisningar i dans, dels instruera de dansande.

G. har lyckats sätta stil på stockholmskorna, berättas det. Han har förklarat, att det inte var så värst mycket med dem, när han kom till Stockholm, men numera äro de, berättar han, mästarinnor i dansens konst.

Beträffande utställningsrestaurangen är inte mindre glädjande, att det i Stockholm uppburna dansparket Kay Reiners och Emy Ågren även till omväxling med ovan nämnda, skola underhålla publiken med dansuppvisningar.” (Ur: Göteborgs Dagblad 4 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 4 maj 1923 och visar den parisiske professeur de dance, R. Gouiats, och hans förtjusande motitè, miss Norma.