”Floda station har i natt åter hemsökts av en eller ett par inbrottstjuvar, vilka med dynamit sprängt postverkets stora kassaskåp utan att dock lyckas tillägna sig något av dess innehåll.

Enligt vad vi vid ett samtal med vederbörande stationsledning inhämtat upptäcktes dådet, då personalen i morse skulle börja arbetet på stationen. Liksom vid inbrottsförsöket för några dagar sedan har gärningsmannen eller gärningsmännen med falska nycklar berett sig tillträde till stationsföreståndareexpeditionen genom godsexpeditionen. Under det att förra gången endast en mindre kassalåda sprängdes, gav man sig denna gång på postverkets stora kassaskåp. Dess ytterdörr sprängdes upp. Därvid bar det sig emellertid icke bättre än att dörrens inre del fastnade i öppningen med resultatet, att dynamitarderna icke kunde komma åt skåpets innehåll. Då man i morse skulle undersöka, om något tillgripits måste man med ganska stort besvär bända upp kassaskåpet.

Efter inbrottet begåvo sig dynamitarderna bort samma väg de kommit och låste dörrarna efter sig.

Landsfiskal von Sneidern i Lerum har i dag på förmiddagen jämte ett par man från göteborgspolisen företagit undersökningar på platsen. Ett fotspår har anträffats efter förövaren. Man anser sig ha all anledning misstänka, att det är samma person eller personer, som varit framme nu, som vid det förra dynamitinbrottet i Floda station.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Floda station.