”Under ledning av överinspektor H. Flyckt och byggnadsingenjör H. Wahlström hade pressen i går tillfälle att bese de nu i huvudsak avslutade byggnadsarbetena vid Statens järnvägars station, vilken som bekant undergått en grundlig och genomgripande modernisering. Entrén gör numera redan vid första anblicken ett behagligt och välvårdat intryck med de i taken över plattformarna inmonterade blomsteramplarna och vildvinet utmed pelarna. Grindarna från bangården ut till Drottningtorget komma att hållas stängda för all gångtrafik, vilken skall ske genom stora hallen till vänster. Det grundliga moderniseringsarbetet – förbättrade belysningsanordningar, moderna ljussignaler, centraluppvärmning efter nytt system, varigenom det blivit möjligt att samtidigt uppvärma personvagnarna på bangården och tågsätten ända ut till ställverket, det ökade utrymmet för plattformsspåren och mycket annat – har redan förut så utförligt skildrats att icke mycket finnes att tillägga.

Restauranten, som numera disponerar betydligt ökade utrymmen, gör efter de vidtagna förändringarna ett synnerligen behagligt och hemtrevligt intryck. Turisttrafikförbundets restaurant-A.-B., som numera hela dagen bedriver fullständig servering, kommer av allt att döma att göra sitt bästa för att motsvara allmänhetens förväntningar, och givetvis är det en stor fördel för den resande allmänheten att inom själva stationen ha tillgång till en god och fullständig restauration.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Centralstationen, 1935 (?)