”Bortre delen av nöjesfältet är i stort sett det enda, som ännu återstår ofullbordat, men där arbetas energiskt på såväl rutschbana och Hasselblads smörgåsservering som den stora berg- och dalbanan, vilken ju motses med alldeles särskilt stort intresse.

Den torde också i fullbordat skick bli en av nöjesfältets allra största dragningskrafter, men tyvärr ser de ut, som om det ännu skulle dröja åtminstone in i slutet av nästa vecka, innan den står klar. Så många man som möjligt äro sysselsatta med att snickra upp ställningarna, sätta kryss och stöttor och lägga in de plankgolv, som vagnarna skola röra sig på, samt resa upp väggarna runt de slingrande banorna, och så fort de hunnit med ett stycke, skynda tapetserarne fram och spänna upp väv över träkonstruktionen. I lika rask takt tåga så dekorationsmålarna fram med sina pytsar och förvandla det hela till vilsamt blå dälder, fantastiska modernistlandskap, droppstensgrottor, tinnar och torn samt allt annat, som skall möta vårt öga, när vi i hissnade fart rusar upp och ned för den 980 meter långa banan. Den går verkligen i underbara kurvor, upp och ned, och sensationsrik torde resan bli från det ögonblick, man hissas upp 22 meter över Mölndalsån, tills man åter står på fasta marken.

Mycket återstår emellertid som sagt att göra, hela banan är ännu icke ens uppbyggd och som en följd därav har målningen ej heller kunnat fortskrida så långt. Allt går dock med amerikansk fart, och man hoppas att när sommaren och värmen komma på allvar också vara färdig här.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Uppförandet av Berg- och dalbanan på Lisebergs nöjesfält. En ursprunglig åkattraktion som revs 1987. Jubileumsutställningen 1923.