”Ångfartygs a.-b. Göta Kanal bedriver icke blott en synnerligen verkningsfull turistreklam i utlandet för Sveriges vackraste och egendomligaste farled, det ställer också om att självt ha något att reklamera för.

Förra våren gick ångaren ’Pallas’ moderniserad och med eleganta salonger ur vinteridet, och i dagarna sättes ångaren ’Astrea’ i trafik, fullständigt ombyggd vid Eriksbergs mek. verkstad, så att den framträder som en helt ny båt, erbjudande den högsta komfort man rimligtvis kan begära av en ångare med kanalbåtens av slussarna begränsade storlek. Från den rymliga aktersalongen med sina dubbla hyttrader sträcker sig en hyttkorridor utmed hela styrbordssidan långt fram i förskeppet, varigenom ångaren kan bereda hyttplatser åt 58 passagerare förutom liggplatserna i salongerna under däck. Hytterna, bland vilka ett stort antal enkelhytter, äro rymliga, trevligt inredda och sommarsvala med sängställ istället för de eljest vanliga schaggsofforna. Till nyheterna höra vidare duschrum, belägna vid hyttkorridoren, och toalettanordningar äro förstklassiga.

Under hyttdäcket är en rymlig aktersalong, men den huvudsakliga salongsinredningen är förlagd ovan däck. Matsalongen på akterdäcket är rymlig och ljus, smakfullt inredd och försedd med stora fönster, som medge fri och öppen utsikt. Serveringen försiggår vid småbord, ett system som å ’Pallas’ visat sig mycket omtyckt. Matsalongen står genom en korridor i förbindelse med den trevligt inredda konversations- eller röksalongen, vilken likaledes genom stora fönster bereder utsikt både föröver och åt sidorna.

Över däckssalongerna sträcker sig promenaddäcket med sina bekväma korgstolar från kommandobryggan helt akterut.

Som helhet gör ’Astrea’ ett behagligt intryck. Hon har också förmånen att föras av kapten C.R. Jacobson, vilken i många år på ’Baltzar von Platen’ i hög grad gjort sig populär bland passagerarna på kanalen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 maj 1923 och visar ’Astrea’ som lämnar Lilla Bommens hamn.