Ortnamn

Ortnamnen i staden med omgivningar finns inte alltid på gatuskyltar eller på moderna kartor. När ortnamn lyfts fram i forskningen är det oftast landsbygdsområden som lyfts fram. (Strid 1999, Nyström 2003) Den kartläggning och forskning som gjordes för drygt hundra år sedan av ortnamnen i Göteborgs och Bohus län berörde i lika hög grad stadsområdet som länet i övrigt. De tre häften som gavs ut 1925-29 har nu gjorts tillgängliga här på Göteborgs historia. Dessutom finns här Ortnamnen i Västra Hisings härad från 1936.

Klicka på länkarna nedan och nedladdning av pdf-dokumentet börjar samtidigt som en ny flik öppnas i din webbläsare. Samtliga dokument är sökbara, men tänk på att OCR inläsning av äldre texter inte är felfri.

1. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Första häftet.

2. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Andra häftet.

3. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Tredje häftet.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 4, Ortnamnen i V. Hisings härad. Göteborg 1936.

 

Referenser

Nyström, Staffan, Smånamn och andra ortnamn, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetets förl., Stockholm, 2003.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Dialekt- och ortnamnsarkivet, Göteborg, utgivet i tre häften 1925-1929.

Strid, Jan Paul, Kulturlandskapets språkliga dimension [Elektronisk resurs] : ortnamnen, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1999: http://www.raa.se/publicerat/9789172096059.pdf

Wahlberg, Mats (red.), Svenskt ortnamnslexikon, Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Uppsala, 2003.