1800-talets Göteborg

Redbergsskolan

Redbergsskolan

Redberslid och Olskroken låg då som nu vid en av de viktigaste infartsvägarna mot centrala Göteborg. Det hade funnits trähusbebyggelse utmed vägen allt sedan det moderna Göteborg grundlades, och vem vet kanske ända tillbaka till Nya Lödöses tid. Men det var under 1800-talet som bebyggelsen blev allt tätare och inflyttningen ökade i en aldrig tidigare skådad omfattning. Det ställde krav på nya satsningar från samhällets sida för att få fram vatten, avlopp, hälsovård och efterhand även skolor. Det var byggmästare J Dähn som uppförde skolan, arbetet startade 1879. När Redbersskolan öppnades i augusti 1881 var det inte den första skolan i området men den var av en imponerande storlek som höjde sig högt över den omgivande trähusbebyggelsen. Det fanns 13 undervisningssalar i två våningar samt salar för trä och metallslöjd i byggnadens källare. En korridor i första våningen var dessutom inredd för gymnastik. Vinden utnyttjades till bland annat bostäder för skolans personal och expedition. År 1892  behövde skolan byggas ut och ytterligare en våning uppfördes samt ett eget hus för gymnastiksalen. Det var ofta stora klasser i skolan och på ett äldre fotografi finns en klass med hela 51 elever.

Källa: Redbergslid med omnejd genom tiderna. Utgiven av Gamla Redbergspojkar, Hembygds- och Kamratförening. Göteborg 1964. s. 172-173.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Göteborg 2000. Del II. s. 51.