1900-talets Göteborg

Ett missöde på den nya spårvägslinjen – Urspåring på Vasabron

spårvagn1915-01-04-3

”Ett missöde, dessbättre av tämligen ofarlig art, inträffade i lördags middag vid halv 3 tiden å den nya Landala-Kvibergslinjen. En av spårvagnarna råkade urspåra å Vasabrons södra ände med påföljd att trafiken på detta spår för en stund avbröts.

Anledningen till missödet var, att den makadam, som här håller på att utläggas mellan spåren, icke hunnit tillräckligt nedpressas av ångvälten, varför vagnens underrede tog marken och hjulen urspårade. Möjligen har också någon liten sten kommit i spåret och bidragit till urspårningen.

Vagnen utrymdes och lyftes med domkrafter åter på spår, varjemte den till hands varande ångvälten fick ytterligare pressa ned makadamen framför vagnen. Det dröjde inte många minuter efter urspåringen, förrän trafiken kunde sättas i gång igen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 4 januari 1915)